Privacy Policy

Privacy Policy PimpJeDeur.nl

Op deze pagina wordt aan u uitgelegd welke info PimpJeDeur verzamelt en dat uw privacy bij ons optimaal gewaarborgd is. Door op wat voor wijze dan ook gebruik te maken van onze website www.pimpjedeur.nl (hierna: website genoemd) verklaart u dat u akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Privacy Policy. PimpJeDeur is gevestigd op de Jumaweg 4 te Kollum en bij de Kvk onder nummer 52568865 ingeschreven.

Gebruik informatie

PimpJeDeur.nl verzamelt en bewaart de door u ingevoerde informatie en gebruikt deze voor de volgende doeleinden, waarbij PimpJeDeur.nl de Nederlandse privacy-wetgeving volledig respecteert:

1. om bestellingen van onder andere deurposters snel en gemakkelijk te laten verlopen;

2. om haar bestaande diensten en producten aan te bieden;

3. om bestaande diensten en fotoproducten te kunnen maken;

4. om u informatie – onder andere nieuwsbrieven – toe te sturen over eigen huidige en toekomstige fotoproducten , alsmede van (toekomstige) diensten en fotoproducten aangeboden door (toekomstige) zusterbedrijven van PimpJeDeur.nl;

5. ter beveiliging van de website en PimpJeDeur.nl;

6. om uitvoering te kunnen geven aan, op PimpJeDeur.nl van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;

7. om onze nieuwsbrieven aan u te versturen (alleen indien u dat op prijs stelt);

PimpJeDeur.nl verzamelt alleen informatie die je bij het aanmaken van een account en / of het plaatsen van een bestelling van een deurposter of een ander fotoproduct invult.

Account

PimpJeDeur.nl biedt u de mogelijkheid om een account aan te maken. Een aantal gegevens dient u verplicht in te vullen. Dit zijn uw naam, achternaam, adres en uw e-mailadres. De door u verstrekte informatie kan op ieder door u gewenst moment op de website www.pimpjedeur.nl aangepast worden door op “log in” te klikken en 'in te loggen’. Na het inloggen kunt u uw gegevens wijzigen en vervolgens bewaren door op “opslaan” te klikken.

Nieuwsbrieven

PimpJeDeur.nl verstuurt periodiek nieuwsbrieven over de mogelijkheden van deurposters en aanverwante fotoproducten aan de personen die dat op prijs stellen. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrieven, waarin geregeld mooie aanbiedingen worden opgenomen, dan kunt u zich aanmelden via www.pimpjedeur.nl. Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig door onderaan de nieuwsbrief op de afmeld-link te klikken.

Derden en jouw informatie

PimpJeDeur verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Ook waarborgen wij uw anonimiteit volledig. Uitzonderingen worden gemaakt:

- vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, een opgelegd statuut of een bevel van de rechterlijke macht;

- als er sprake is van wet- en / of regelgeving in het kader van politie en / of justitie, dan wel een justitieel bevel voor zover verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en / of anderszins;

- indien u betalingen verricht via PimpJeDeur.nl. Dan worden de gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt aan uw bank.

- indien PimpJeDeur.nl op basis van een wettelijke bepaling tot afgifte van uw gegevens verplicht is;

- indien de activiteiten van PimpJeDeur.nl met betrekking tot het bestellen en afdrukken van deurposters of van afbeeldingen op allerhande materialen op welke wijze dan ook worden verkocht aan een andere partij of in een andere vennootschap worden ondergebracht.

- indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling.

Links

Het kan voorkomen dat PimpJeDeur.nl of haar nieuwsbrieven links bevatten waarmee u op de site van een andere partij terecht komt. PimpJeDeur.nl heeft geen controle over de diensten en / of websites van derden waarnaar wordt gelinkt en vaak is deze Privacy Policy dan ook niet van toepassing. PimpJeDeur.nl sluit elke aansprakelijkheid voor de diensten en / of websites van derden uit.

Bescherming persoonlijke informatie

PimpJeDeur.nl heeft alle binnen haar mogelijkheden liggende, passende technische maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij verzoeken u, wanneer u inlogt op PimpJeDeur.nl altijd te controleren of de verbinding tussen uw computer en onze servers versleuteld is. Controleer ook regelmatig uw wachtwoord en geef uw wachtwoord nooit aan derden. PimpJeDeur.nl maakt bij de beveiliging van uw gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures om er onder meer voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens.

Controleer uw gegevens 

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde controleren en, indien gewenst, wijzigen. Dit doet u op de pagina ‘Log in’ op PimpJeDeur.nl.

Mocht er ondanks onze goede zorg, onverhoopt iets niet in orde zijn om wat voor reden dan ook, neem dan aub contact op met PimpJeDeur.nl. Onze klantenservice is van maandag t/m donderdag telefonisch te bereiken tussen 8.00 en 12.00 uur, tussen 13.00 en 17.00 uur en tussen 18.30 - 21.30 uur. Op vrijdag is de klantenservice telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.00 uur. PimpJeDeur is bereikbaar op telefoonnummer 085 - 4013 335 of via e-mail: info@pimpjedeur.nl

Communicatie per telefoon 

De klantenservice belt u alleen indien het nodig is om u te informeren over de door u geplaatste bestellingen van uw eigen deurposter of op een gerelateerd fotoproduct.

Toestemming en veranderingen aan het privacybeleid

Door gebruik te maken van PimpJeDeur.nl accepteert u uitdrukkelijk het Privacybeleid van PimpJeDeur.nl dat beschreven wordt in deze Privacy Policy. PimpJeDeur heeft het recht om het beleid op ieder moment te wijzigen. Mochten er veranderingen plaats vinden, dan worden deze veranderingen in beleid op deze pagina vermeld, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. PimpJeDeur.nl zal bij het doorvoeren van wijzigingen zeker stellen dat uw rechten ten aanzien van reeds verkregen informatie op geen enkele wijze beperkt worden.