Pimpjedeur in dagblad de telegraaf

Deursticker PimpJeDeur.nl dringt demente wegloopgevallen terug

Demente bewoners van verpleeghuis Maartenshof in Cuijk lopen sindskort minder snel weg door het aanbrengen van de deurposters op hun liftdeuren. Waar bewoners voorheen nog wel eens de benen namen maakt men nu gezellig een praatje bij deze zelfde deur. Welzijnsmedewerker Wilma de Bruijn, werkzaam op een gesloten afdeling van zorgcentrum bedacht in samenwerking met het team van PimpJeDeur.nl deze inventieve oplossing. Het item trok via, journalist Iris Hermans de aandacht van het grote publiek via een artikel gepubliceerd in dagblad de Telegraaf. Hebt u het nieuwsitem gemist en bent u toch geinteresseerd in het artikel? Vraag dan een kopie van het artikel op te vragen bij ons via info@pimpjedeur.nl